Seçeceğiniz veya baştan yaratacağınız içeriğe göre 3 farklı ölçme ve değerlendirme uyguluyoruz.

Test: Otomatik bir test ile kelime bilgisi, gramer, önemli kalıplar ve kullanımları gibi bir çok yazılı çalışmayı ölçümlüyoruz.

Konuşma Seviyesi: Testlerden genelde 1-2 seviye yüksek skor alındığı için konuşma seviyelerinin ayrıca ölçümlenmesi gereklidir. Biz sizi arıyoruz ve 30 dk’lık bir görüşme sonucunda gerçek konuşma ve dinleme seviyenizi belirliyoruz. Bu çalışmayı yüz yüze de yapabiliyoruz.

Sektörel İngilizce Seviyesi: Herkesin geliştirmeyi arzuladığı bir “İş İngilizcesi” vardır. Biz bunu genel iş İngilizcesi olarak ayrıca sektörlere göre de ölçüyoruz. Siz bize sektörünüzü ve işinizi söylüyorsunuz. Biz de sizin ve çalışanlarınızın hem “İş İngilizcelerini” hem de “Sektörel İngilizcelerini” değerlendiriyoruz.

*Ölçme ve değerlendirmenin özellikle e-learning sistemlerindeki öneminin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Yabancı dil bir motivasyon işidir. E-learning sistemlerinde de kullanıcılar genelde yalnızdır ama biz haftalık aramalar ile kullanıcıları sadece değerlendirmiyoruz aynı zamanda motive ediyoruz.

**İnsan Kaynaklarının, çalışan takibini daha anlamlı bir data ile yapmaları için şirkete özel raporlama sistemleri geliştirebiliyoruz.

Businessman in the office flat illustration